Újra indul a Tanoda Program!

Újra indul a Tanoda program a Radar Ifjúsági Iroda koordinálásával.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program ( VEKOP) keretén belül Tanoda programok támogatása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Civil Ijúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be és nyert el  VEKOP-7.3.2-16-2016-00025 azonosító számon.

 

 

 

 

A pályázat címe:  Észre veszünk – Készségfejlesztő Tanoda Kőbányán . A program fő célja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek, továbbá az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Célokat, pályaorientációt adni és támogatni őket készségeik és képességeik kibontakoztatásában. Személyre szabott fejlesztési programunk célja, hogy a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak. Fejlesztőpedagógusok bevonásával személyre szabott, egyéni fejlesztési terv készül a résztvevő gyermekek számára, melyet fél évente felülvizsgálunk, illetve szükség szerűen korrigálunk. Abban bízunk, hogy az egyéni illetve a kis csoportos fejlesztő foglalkozások, hatékony segítséget nyújt a gyermekek önbizalmának, elfogadottságának, iskolai teljesítményüknek.  A program 2017.08.31-én indult és 2019.08.31-ig tart. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb bruttó 28 885 171 Ft, azaz huszonnyolcmillió-nyolcszáznyolcvanötezer-százhetvenegy forint.