KÖSZ! Program 2017

Az Új Európa Alapítvány KÖSZ! Program 2017 címmel kiírt pályázatára a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be és nyerte el a támogatást az Értékeink kortalanul című pályázatára. A program során a pályázatba bevont partner intézmény, a Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulóinak iskolai közösségi szolgálatos óraszámai gyarapodtak.

A projekt témája a jövő generációjának hagyományokhoz való kötődése, múltunk emlékeinek megismerése és átörökítése a hungarikumok, nemzeti értékek körén keresztül. A program során a gimnázium tanulói a fiatalabb generációval megismertették, az idősebb generáció körében pedig pontosították a hungarikumok körét, fogalmát.

A program egy kétnapos csapatépítő kirándulással kezdődött Hollókőn és a Palóc vidéken. Itt a tanulók megismerték egymást, a programban résztvevő tanárokat, kitűzték a közös célokat és részletesen megtervezték az előttük álló időszakot. Ismereteket, tapasztalatokat gyűjtöttek, ötleteltek, terveztek a látottak, tanultak felhasználásával. Ezen ismeretek birtokában a Csodapók Óvoda óvodásai számára egy kézműveskedéssel, zenével, néptánccal, népmesével, játékos feladatokkal tarkított foglalkozást szerveztek. A Kertvárosi Általános Iskolában és az Együtt Egymásért Idősek Klubjában történő látogatásra pedig egy zenével tarkított vetélkedővel készültek a diákok.

A pályázat megvalósítása során a célcsoport a 9-12. évfolyamos korosztály volt. A program megvalósítása 2018. március 1. és november 30. között zajlott. A projekt összköltsége 400.000 Ft.